สาขา เทอมินอล 21 พระราม 3

เลขที่ 356 ชั้น LG ห้อง MSLG006 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

เปิดบริการทุกวัน 10.00-20.00 น. เวลาพัก 14.00 - 15.00 น.

โทร. 065 240 4666