สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น B ห้อง PKT.BF.SHP002 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10.00-20.00 น. และวันเสาร์ถึงอาทิตย์เวลา 09.30-20.30 น. เวลาพัก 14.00 - 15.00 น.

โทรศัพท์ 02 958 6244