สาขา ปตท บรมราชชนนี

359/7 ถนนบรมชาชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

เวลาบริการโซนสะดวยซักเปิดทุกวัน 06.00-22.00 น. เคาน์เตอร์ซักแห้ง 09.00-19.00 น. เวลาพัก 13.00 - 14.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์

โทร. 02 117 9117