สาขา บางลำพู

170/7 สามเสน 8/1 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ตรงข้ามวัดสามพระยาวรวิหาร)

เปิดบริการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-19.00 น. เวลาพัก 13.00 - 14.00 น.

โทรศัพท์ 02 281 7761