สาขา ตลาดสดธนบุรี

58 ตลาดสดธนบุรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

เปิดบริการวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00-20.00 น. พัก 13.00-14.00 น. หยุดวันอาทืตย์

โทรศัพท์ 02-129-6846