สาขา อินเด็กซ์ ชัยพฤกษ์

30/13 หมู่ 4 ตำบลอ้อมเกล็ด อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. เวลาพัก 14.00 - 15.00 น.

โทรศัพท์ 061 272 6988