สาขา CDC เลียบด่วน

ห้อง SS229 ชั้น 1 อาคาร K5 เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-20.00 น. เวลาพัก 14.00-15.00 น. หยุดทุกวันพฤหัสบดี

โทรศัพท์ 02 106 3559