สาขา สี่พระยา

375/1 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เปิดบริการวันจันทร์ถึงเสาร์ 08.00 - 17.00 น. เวลาพัก 12.00 - 13.00 น.

โทรศัพท์ +66 2236 4068