สาขา ไชน่าเวิลด์ วังบูรพา

677-681 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เปิดบริการทุกวัน 09.30-18.30 น. เวลาพัก 14.00 - 15.00 น.

โทรศัพท์ 02 221 4887