สาขา ถนน 345 บางคูวัด

119/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 (ล็อค B3)

เปิดบริการทุกวัน 09.00-20.00 น.

โทรศัพท์ 083-862-4168