สาขาพาซิโอกาญจนา

สาขาพาซิโอ กาญจนาภิเษก ที่อยู่ 8/9 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10170

เปิดบริการทุกวัน 10.00-21.00 น. เวลาพัก 14.00 -15.00 น.

โทรศัพท์ +66 2111 3958