ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาจนถึง ปัจจุบัน ซิน ไฉ ฮั้ว มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ ที่มีบทบาทสำคัญ
ในด้าน ธุรกิจการบริการในด้านงานซักผ้าทุกชนิด โดยเน้นการพัฒนาด้านการผลิต บริการ และ บุคลากรไปพร้อม
กันการขยายตัว อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และ ในขณะเดียวกันเรายังคงให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอด
ภัย การอนุรักษ์พลังงาน และ รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย โดย ซิน ไฉ ฮั้ว ยังคงมุ่งเน้นเรื่องของความ
สะอาดให้กับผู้ใช้บริการกับ เรา และ การบริการเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ที่ต้องลงทุน
ในเรื่องของผ้าที่ต้องการใช้

   
"ซิน ไฉ ฮั้ว" เป็นผู้นำทางการบริการเช่าผ้า โดยเริ่มบริการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันเราได้เทำให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์ที่้มากขึ้นเพราะ ซิน ไฉ ฮั้ว ได้เพิ่มการบริการหลายประเภท ตามความต้องการของลูกค้า เช่น
ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดปาก ผ้าปูโต๊ะ ชุดฟอร์มกุ๊กผ้าสามเหลี่ยม
ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ ทั้งนี้เราได้เล็งเห็น ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับโดยการบริการของทางเรานี้ได้เปิดโอกาสให้ลูกค้ามี
เงินทุน และ เวลาที่เพิ่มขึ้นเพื่อเน้นบริการหลักของกิจการอย่างเต็มที่ " ซิน ไฉ ฮั้ว " ไม่เคยหยุดนิ่ง ในการผสมผสาน
ศิลปะการซักผ้า การดูแลถนอมผ้ากับเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในการซักเราได้นำเข้าเครื่องซักที่ทันสมัยจากประเทศ
เยอรมันซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง รวดเร็ว ซึ่งสามารถ กำจัดคราบสกปรกที่ยากต่อการซัก ไม่หลงเหลือสิ่ง
ตกค้าง รักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งมีระบบการจัดการขนส่งที่ตรงต่อเวลาอีกด้วย
ในอนาคต ซิน ไฉ ฮั้ว มีเป้าหมาย คือ เราจะไม่เพียงการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้้นแต่มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทาง
ด้านการ นำนวัตกรรมใหม่ ทางด้านการซัก มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ
 
                    You are here: Vision Page                     site map I contact us