ซิน ไฉ ฮั้ว ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2477 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ด้านสังคมไทยได้มีการเปลี่ยน
แปลงด้วยเช่นกัน มีการนำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการร่างกาย การรับ
ประทานอาหาร การดำรงชีวิตประจำวัน ที่มีการนำเทคโนโลยีแบบตะวันตกเข้ามาใช้กล่าว คือ ผู้ชายนิยมสวมเสื้อคอ
ตั้ง ตัวสั้นเข้ารูป แขน เสื้อพองใหญ่ ผ่าด้านหน้าสำหรับสอดแขน สวมทับเสื้อตัวในที่มีแขนเสื้อยาวเข้ารูปสวมกางเกง
ขายาวรัดรูปนิยมใช้เครื่อง ประดับตกแต่ง สวมหมวกทำจากผ้า ขนสัตว์ รูปทรงกลมพองฟู ส่วนผู้หญิงก็นิยมสวมเสื้อ
เข้ารูปยาวคลุมสะโพก แขนเสื้อยาวเข้ารูปตกแต่งชายเสื้อด้านหน้าด้วยผ้าขนสัตว์สวมทับชุดตัวในที่ยาวคลุมเท้า เข้า
รูปช่วงบนปลายบานตั้งแต่ช่วงเอวลง มา ทิ้งชายลากพื้น สวมเสื้อผ้าสีสันสดใส สวมหมวกทรงสูงรูปทรงแปลกตา ทั้ง
ชายหญิงนิยมสวมเครื่องประดับ และ สวมรองเท้าหัวแหลมทำจากหนังหรือผ้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ วงการ
ค้าขาย รวมถึงวงการซักแห้งเริ่มก่อกำเนิดขึ้น

   
จากจุดเริ่มต้น การที่คุณกิจจา กัญจนาภรณ์ ได้เดินทางไปนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนมีความ สนใจ ศึกษาวิธีการซัก-แห้ง
และนำ ความรู้กลับมาเมืองไทย และเปิดบริการรับ ซัก-รีด แห่งแรกบริเวณวัดเล่งเน่ยยี่ และ เปิดตลาดซักแห้งให้กว้าง
ขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาด้านบุคลากร และเครื่องจักรต่างๆ เมื่อวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเจริญมากขึ้น ซิน ไฉ ฮั้ว จึง
เป็นผู้สั่งเครื่องซัก แห้ง จากเยอรมันเข้ามาใช้เป็นเครื่องแรกของเมืองไทยเมื่อ 40ปีมาแล้วด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทัน
สมัยต่างๆ ที่จัดสรรหามาช่วยนั้น ทำให้ผลผลิตรวดเร็วขึ้น พร้อมกับยกระดับคุณภาพให้ได้มาตราฐานทัดเทียม นานา
ชาติ จากโรงงานซักแห้งเล็ก ๆ ในบริเวณที่ตั้งสาขาสี่พระยา ปัจจุบันได้ขยายกิจการมาเปิดเป็น โรงงาน อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ณ ถนนพัฒนาการ และ ในเดือนมิถุนายน ปี 2538 ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่โรงงานให้ใหญ่โตขึ้น เพิ่มเครื่องจักร
บุคคลากร เพื่อ รับรองผลผลิตที่เพิ่มมากจาก การขยายสาขา และ ศูนย์บริการต่างๆ ที่เติบโตขึ้นอย่างไม่ หยุดยั้ง ด้วย
ความหมายของคำว่า " ชิน ไฉ ฮั้ว คือ ซัก - แห้ง ซัก - แห้ง คือ ซิน ไฉ ฮั้ว " ฉะนั้นขอให้ท่านมั่นใจในประสิทธิภาพ และ
บริการ ให้สมกับคำที่ว่า "รับใช้มานาน ผลงานคุณภาพ"
 
                    You are here: Story Page                     site map I contact us