ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานซักฟอก ซินไฉฮั้วมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 13 ไร่ประกอบไปด้วยส่วนงานฝ่ายต่างๆ พร้อมติดตั้งเครื่องใช้ สำนักงานที่ทันสมัย เพียงเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพ และ ความพร้อม เพื่อการให้การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ และ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานบริการต่างๆ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานของ ซิน ไฉ ฮั้ว

การตรวจสภาพผ้าก่อนขั้นตอนการซัก

เมื่อผ้ามาถึงโรงงานทางพนักงานแผนกเช็คเข้าจะทำการเช็คยอดชุดพนักงานที่รับมาให้ตรงตามจำนวนในเอกสาร
สรุปยอดและเมื่อยอดครบตามจำนวนแล้ว พนักงานเช็คเข้าจะทำการเช็ครายละเอียดดังนี้

 • ตรวจเช็คสิ่งของในกระเป๋าเสื้อ และกระเป๋ากางเกง

 • ตรวจสภาพความสกปรก โดยแยกประเภทความ

สกปรกมาก และสกปรกน้อย เพื่อแยกซักตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี หากพบเจอเสื้อชำรุด มากจะแยกซักเพื่อไม่ให้รอยที่ชำรุด มีมากกว่าเดิม

หลังจากที่พนักงานแผนกเช็คผ้าได้ทำการแยกผ้าสกปรกมาก และ ผ้าปกติออกจากกันแล้ว จะทำการซักโดยคำนึงถึง
ปัจจัย ต่างๆดังน้ี

  • ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Hygiene)

  • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการซักผ้าอุตสาหกรรม (Laundry Workflow)

  • การทำงานของเครื่องซักผ้า(Wash Machine) และสูตรการซัก(Wash Formula)

  • การดูแลรักษาเครื่องมือในห้องซักผ้า(Laundry Chemistry)

  • ปรากฏการณ์ของขบวนการทำความสะอาด(Washing Phenomena)

  • ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมี(Chemical Safely)

  • การดูแลรักษาคุณภาพของผ้า(Linen Handing Procedure)

  • การประหยัดพลังงาน,และการรักษาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมซักผ้า (Energy and Environment in Laundry
   industry)

   

กระบวนการซักผ้า

ทางโรงงานใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมในระบบการซัก การตั้งระดับน้ำ ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมเวลา และอื่นๆ
รวมถึงการวบคุมปริมาณเคมีที่เหมาะสม ซึ่งทางโรงงานมีบริษัทเคมีชั้นนำที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกเป็นผู้ให้คำแนะนำและดูแลในการใช้เคมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งระบบดังกล่าวถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและมีความยืดหยุ่นมีระบบบันทึกและพิมพ์ข้อมูล ซึ่งจะทำให้ทางโรงงานมีการประปรุงคุณภาพของการซักผ้าอยู่แสมอ

ในกรณีผ้าสกปรกมาก
ทางฝ่ายผลิตจะทำการแยกเพื่อทำการแช่ผ้าก่อนประมาณ ½-1 ชั่วโมงเพื่อให้คราบสกปรกสามารถหลุดออกได้ง่ายขึ้น
จากกระบวนการซักซึ่งในกระบวนการซักผ้าระหว่างผ้าที่สกปรกมากและ ผ้าปกตินั้นจะต้องแตกต่างกัน ทั้งนี้ทางห้างฯ
มีการควบคุมการซัก การควบคุมปริมาณน้ำ ควบคุมอุณหภูมิ และการจ่ายเคมีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   

การรีด

ขั้นตอนการรีดทางโรงงานจะซ่อมแซมผ้าที่ชำรุดก่อนขั้นตอนการรีด โดยชุดพนักงานจะนำเสื้อไปเป่าหุ่นโดยใช้ไอน้ำมี
อุณหภูมิสูงมีคุณสมบัติทำให้ผ้าไม่หด หรือ ยับง่าย และ หลังจากขั้นตอนการ เป่าหุ่นแล้วจะนำไปรีดโดยใช้เตารีดระบบ
ไอน้ำ โดยจะมี QC ตรวจสอบจากขั้นตอนรีดอีกครั้ง โดยพนักงานรีดจะนำเสื้อ และกางเกงที่รีดแล้วใส่ไม้แขนเสื้อ 1 ชิ้น
ต่อ1อันโดยกางเกงจะพับครึ่งและแขวนบริเวณกึ่งกลาง หลังจากนั้น แผนก QC. จะทำการตรวจเช็คและจะนำไปจัดเรียง
เข้าชุด โดยจะเช็คโดยเรียงตามรายชื่อพนักงานตามเอกสารสรุปยอดที่รับมาจากหน้างาน

   

แผนกขนส่ง

แผนกขนส่งจะทำการตรวจรับผ้า จากแผนกยูนิฟอร์มอีกครั้งหนึ่งให้ตรงตามเอกสาร เพื่อจัดเรียงเสื้อ-ผ้าเข้ารถอย่างเป็น
ระเบียบ เพื่อที่จะจะสามารถนำไปแขวนไว้ที่ห้องผ้าที่หน้างานได้ง่าย โดยในรถขนส่งจะมีพนักงานขับรถประจำสาย 1 คน และเด็กรถอีก 2 คน

   

การบำบัดน้ำเสีย

ทางโรงงานซักฟอกซินไฉฮั้ว มีการบำบัดน้ำเสีย โดยมีบ่อพักน้ำทิ้งที่มีเครื่องเติมอากาศเป็นการบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานมีรายการคำนวณที่ควบคุมด้วยวิศวกรควบคุม และน้ำที่ระบายออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย มีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาติ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ โดยค่าของน้ำจะต้องไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

   
 
                    You are here: Laundry Process Page                     site map I contact us