บริการซักน้ำอุตสาหกรรม      บริการเช่าผ้า  Reference
 บริการซักผ้าโดยเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ทันสมัย " ซิน ไฉ ฮั้ว " นอกจากรับบริการซัก อบ รีด ผ้า   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานซักฟอก ซิน ไฉ ฮั้ว
 และ เคมีที่มีคุณภาพ โดยทางเราใส่ใจ ถึงการ แล้ว ยังมีให้บริการเช่าผ้าเพื่อตอบสนองความ   ได้ให้บริการ หน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ
 ทำความสะอาดผ้าให้สมบูรณ์นั้นผ้าที่ซักเสร็จ ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยการ    องค์กรขนาดใหญ่อาทิเช่น...
       
       
  You are here: Laundry IndustryService Page                     site map I contact us