บริการทำความสะอาดทั่วไป
การบริการในรูปแบบใหม่ ที่ ซิน ไฉ ฮั้ว ซักแห้งนำเสนอ
มอบให้แก่ลูกค้า โดยให้ บริการซักแห้ง รับส่ง เสื้อผ้า พรม
ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ อื่น ๆ พร้อมบริการติดตั้ง ฟรี! วัตถุ บริการแก้ใขและซ่อมแซ่มเสื้อผ้า
ประสงค์เพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้
บริการซักแห้ง แต่ไม่มีเวลาเดินทางไปใช้บริการตามสาขา
ของ ซิน ไฉ ฮั้ว บริการซัก-รีด
 
โดยแบ่งรูปแบบการให้บริการ 3 รูปแบบ คือ
  บริการทำความสะอาดภายในบ้าน
1. Home Delivery 0-2314-4555 (24 ซม.) คือ ให้บริการ
รับ – ส่ง ตามบ้านอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล บริการรับส่งเสื้อผ้า
 
2. Car Mobile คือ การให้บริการ ซัก - แห้ง ในรูปแบบรถ
เคลื่อนที่โดยรถจะจอดให้บริการตามอาคารสำนักงานของ บริการซักชุดแต่งงานและชุดออกงานต่างๆ
ภาครัฐและเอกชนมีกำหนดการให้บริการตามวันเวลาที่
กำหนด
  บริการทำความสะอาดพรม
ค้นหาสาขาที่ใกล้ที่สุด ซิน ไฉ ฮั้ว ทำความสะอาด คลิกที่นี่
 
  บริการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์จากหนัง
 
 
  บริการทำความสะอาดผ้าห่มและเครื่องนอน
 
         
          บริการทำความสะอาดผ้าม่าน
         
         
          Executive Service
         
         
 
                        You are here: Delivery Service Page                     site map I contact us